Nápoveda

Aké dokumenty môžem nahrávať do Účto+?

Aké dokumenty môžem nahrávať do Účto+?

Do Účto+ môžete nahrávať rôzne typy súborov od scanov súborov v PDF cez fotografie až po štrukturované súbory vo formáte *.xml a iných.

Doklady je možné do Účto+ dostať niekoľkými rôznymi spôsobmi

  • priame nahratie súboru z prehliadača
  • výber súboru z cloudového uložiska
    • OneDrive
    • Google Drive
    • Dropbox
  • nahrávanie dokumentov pomocou emailu. Viac informácii nájdete v Ako posielať dokumenty emailom

 

Do Účto+ môžete nahrávať súbory do jednotlivých kategórii alebo priamo na Dashboard, kde Vám následne umožní zaradiť súbory do špecifickej kategórie. Ďalšia možnosť ako nahrávať súbory do Účto+ je pomocou emailu. Viac informácii nájdete v Ako posielať dokumenty emailom

Akceptované typy súborov

PDF*.pdf
Fotky*.jpg, *.jpeg
Microsoft Word*.doc, *.docx
Microsoft Excel*.xls, *.xlsx
ZIP*.zip

Ak sa pomýlite prípadne potrebujete niektorý dokument nahrať znova, napríklad s kvalitnejší scan môžete tak spraviť priamo v editácii dokumentu po kliknutí na modrú ceruzku.

 

Špecifické akceptované typy súborov

Bankové výpisy v tvare "camt.053.001.02"*.xml
Podania na Fin. správu a Soc. Poist. v trave XML*.xml
Podanie do Zdravotnej poist.*.xm~
Finančné pohyby vo formáte QIF (Quicken Interchange Format)*.qif

Akceptované súbory z účtovných programov

Účtovný software

Adresár

Vystavená faktúra

Prijatá faktúra

Money S3

 ✔️

 ✔️

 ✔️

Pohoda

 ✔️

 ✔️

 ✔️

Omega

 ✔️

 ✔️