Release notes

1.13.3

Release 1.13.3

Opravy

Upravili sme prácu s bankovými výpismi a bankovými účtami aby sme zachovali rovnaké pracovné postupy v iných častiach systému.
UCT-3009 #00569

Duplikovanie niektorých platieb pri načítavaní bankových výpisov z VUB banky
UCT-3016

V niektorých prípadoch sa nepodarilo vytvoriť automatickú faktúru a odoslať ju na email.
UCT-3017

Scheduler joby a niekedy nespúštali lebo na ne nedošiel čas...
UCT-3019

Sadzba náhrady pri cestovnom príkaze
UCT-3020

Náš Help nezobrazoval obrázky.

Rôzne malé opravy
UCT-3018