Release notes

1.12.0

Release 1.12

Novinky

Služba OpenBRIS, ktorú používa Účto+ na vyhľadávanie vo firemných registroch sprístupnila Poľský register. Odteraz Vám Účto+ bude dávať nápovedy aj pre Poľské firmy.
UCT-2690 UCT-2748

Vylepšenia

Zmenili sme spôsob, ktorým sa nastavuje zobrazenie stĺpcov a pridali sme možnosť presúvať stĺpce podľa vašich potrieb. Tieto nastavenia nad každou jednou tabuľkou si môžete aj uložiť a následne sa jednoducho medzi týmito pohľadmi prepínať. Nastavenia tabuliek sú nezávislé na spoločnosti, takže ak máte viac spoločností, stačí toto nastavenia spraviť raz a používať ho môžete kdekoľvek, na ktorejkoľvek tabuľke.
UCT-2741 UCT-1110

Do objednávok sme pridali možnosť vybrať dátum dodania a možnosť výberu kontaktnej osoby ak sa kontaktná osoba nachádza v adresári.
UCT-2542

Predplatné je možné predplatiť si aj o 3 či 6 mesiacov.
UCT-2582

Pracovali sme na tom aby sme zjednotili texty a preložili všetky texty aj do angličtiny a češtiny.
UCT-2570

Zoznam spoločností sme pridali do ľavého hornému menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí na názov spoločnosti. Na spodnej časti menu sa zobrazí zoznam všetkých vašich spoločností. V tomto zozname môžete aj jednoducho vyhľadávať, stačí ak prejdete kurzorom myši nad zoznam a začnete písať na klávesnici. Zoznam sa začne okamžite filtrovať a vy si už iba vyberiete spoločnosť, ktorú hľadáte.
UCT-2744

Pri zmene vlastníka spoločnosti v niektorých prípadoch nebol doručený overovací email.
UCT-2577

Pri filtrovaní dátumu je možné vybrať si rok a mesiac manuálne.
UCT-2740

Odteraz máte možnosť preskočiť editáciu dokladu a automaticky sa iba posunúť na ďalší doklad. Doklady tak môžete zatrieďovať oveľa rýchlejšie, keď ich napríklad posielate z emailov alebo vám ich váš klient nahráva na dashboard.
UCT-2742

Spravili sme mierny zaoblenejší redesign. Niektoré prvky UI sme prerobili slebo upravili tak aby mali rovnaký vzhľad na všetkých miestach.
UCT-2771

Zretelnejšie sme oddelili, ktoré plány predplatného si zakúpila spoločnost a ktoré získala od účtovnej spoločnosti.
UCT-2683

Opravy

Opravili sme niekoľko problémov pri exportoch a importoch z/do programov MONEY S3 a POHODA.
UCT-1407 UCT-2549 UCT-2761 UCT-2757 UCT-2758

Dátumový filter v komunikácii s úradmi filtroval dátumy podľa zlého dátumu.
UCT-2236

Chatové správy chodili zamestnancom účtovnej spoločnosti aj keď nemali prístup do danej sekcie alebo spoločnosti.
UCT-2587

Nahrávanie ZIP súboru s vnútornou štruktúrou nebolo možné, systém spracoval iba prvý priečinok. Po novom spracuje všetky súbory v ZIPe aj keď sú vnorené v priečinkoch.
UCT-2647

Widget s tagmi v niektorých prípadoch nezorbrazoval graf.
UCT-2737

Množstvo ďalších malých opráv.
UCT-2763 UCT-2764 UCT-2765 UCT-2766 UCT-2767 ...

Ostatné

Zrýchlili spracovávanie súborov po nahratí.
UCT-2586 UCT-2594