Nápoveda

Spoločnosť (Agenda)

Spoločnosť (Agenda)

Pod jedným uživateľským kontom v Účto+ môžete mať viacero spoločností. Každá spoločnost má pridelené svoje vlastné predplatné a svoj priestor. Uživateľ, ktorý spoločnosť vytvorí je jej administrátorom a má plné práva pri jej nastavovaní. Ak bola spoločnosť vytvorená účtovnou spoločnosťou, je administrátorom ten, koho účtovná spoločnosť určila pri vytváraní.

Administrátor má ako jediný právo spoločnosť zmazať prípadne má možnosť presunúť toto právo na iného registrovaného užívateľa.

Vytvorenie spoločnosti

Spoločnosť si môžete vytvoriť kliknutím na veľké “+”, ktoré sa nachádza na Dashboarde.

Každá vytvorená spoločnosť získa na skúšku všetky balíky v zozname nižšie po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto skúšobnej doby bude predplatné automaticky zmenené na Predplatné zdarma

Balíky v skúšobnom predplatnom

 • Základ
 • Zálohy
 • Vystavené faktúry
 • Adresár
 • Export do účtovného softvéru
 • Faktúry+
 • Evidencia prijatých faktúr a bločkov
 • Správa financií
 • Správa a archivácia zmlúv
 • Archív komunikácie s úradmi
 • Iné dokumenty
 • Zostavy
 • Evidencia došlej pošty
 • Objednávky
 • Produktový katalóg
 • API
 • Kniha jázd
 • Sub-užívatelia 5ks

Zabezpečenie spoločnosti

Okrem uživateľkých práv, ktoré môžete nastaviť konkrétnym sub-uživateľom, môžete v nastaveniach spoločnosti aktivovať aj povinnú 2-faktorovú autentifikáciu. Toto nastavenie umožní prístup iba uživateľom, ktorí majú aktívnu dvoj-faktorovú autentifikáciu. Viac nájdete v Bezpečnosť

Zmena majiteľa spoločnosti (Administrátora)

Ak dochádza k zmene konateľa spoločnosti, prípadne k zmene vlastníckej štruktúry v Účto+ môžete jednoducho presunúť existujúcu spoločnosť pod nového majiteľa. V nastavení spoločnosti napíšete emailovú adresu nového majiteľa (ten už musí  byť zaregistrovaný). Následne vám obom príde verifikačný email, ktorý musíte obaja potvrdiť a po potvrdení túto zmenu ešte musí schváliť niekto zo zamestnancov Účto+. Po schválení prebehne presun spoločnosti na konto nového majiteľa.  

Odstránenie spoločnosti

Ak chete vašu spoločnosť zmazať, môžete tak urobiť v nastaveniach spoločnosti. Pri zrušení spoločnosti príde k zmazaniu všetkých informácii o vašej spoločnosti, rovnako aj k odstráneniu všetkých nahratých súborov. 

Odporúčame vám najprv vytvoriť si off-line zálohu vašej agendy a túto zálohu si stiahnuť a uchovať. Viac o tom ako si vytvoriť off-line zálohu nájdete v Export celej agendy (záloha)

POZOR: ak zmažete spoločnosť pred tým ako si stiahnete zálohu bude zmazaná aj záloha a nebudete k nej mať prístup!