Nápoveda

Rozdelovanie viacstranových PDF

Rozdelovanie viacstranových PDF

Do Účto+ môžete nahrávať aj viacstranové skeny - napríklad keď skenujete cez podávač veľa faktúr. Následne si tieto faktúry viete rozdeliť priamo v Účto+ na samostatné doklady.