Release notes

1.14.13

Release 1.14.13

Opravy

Export spoločnosti v prípadoch výberu konkrétneho obdobia nebol kompletný
UCT-3255

Chyba zobrazenia pri editácii FA so sľavnenými položkami
UCT-3256 #00854

SEPA XML neobsahovalo E2E referenciu ak bolo načítané cez API.
UCT-3257

... a iné chyby
UCT-3248 UCT-3249 UCT-3250 UCT-3251 UCT-3252 UCT-3253 UCT-3254