Nápoveda

Predplatné pre účtovné spoločnosti

Predplatné pre účtovné spoločnosti

Pre účtovné spoločnosti, ktoré predplácajú balíky pre svojich klientov, sme pripravili veľkú zmenu. S novým systémom predplatného prinášame väčšiu kontrolu nad predplatným a spolu s tým aj väčšiu flexibilitu. Odteraz si ako účtovná spoločnosť predplácate jednotlivé balíky a tie následne priraďujete svojim klientom. Ak by si váš klient želal balík nad rámec vašej dohody, tak si tento balík môže objednať samostatne.

Kde nájdete vaše predplatné?

Predplatné pre účtovné spoločnosti nájdete po prihlásení na dashboarde

Po kliknutí na Nastavenia preplatného sa dostanete do časti, kde vidíte vaše aktuálne predplatné. V ľavej časti vidíte dátum, do ktorého máte predplatné zaplatené a v pravej časti sa nachádzajú dve tlačidlá. Jedným sa dostávate na objednávku a platbu balíkov, druhým na časť priraďovania už zakúpených balíkov jednotlivým klientom.

Ako priraďovať balíky?

Pod nastaveniami predplatného nájdete aj možnosť “Priradiť balíky”. Po kliknutí na Priradiť balíky vidíme zoznam spoločností a ich aktívne balíky spolu s informáciou o konci predplatného v prípade, ak má firma napríklad stále aktívny Trial (skúšobné obdobie). 

Po kliknutí na akciu vidíte zoznam ešte nepriradených zakúpených balíkov, ktoré tu môžete priradiť otvorenej spoločnosti.

Balíčky iba pre účtovné spoločnosti

Tieto balíky sú iba pre účtovnú spoločnosť a nie je potrebné ich priradiť spoločnostiam klientom. 

Backupy+

Tento balík umožňuje nastaviť si automatické pravidelné zálohy pre vybrané agendy na externé uložisko pripojené pomocou FTP.

Branding

Tento balík umožní účtovným spoločnostiam prispôsobiť si prihlasovaciu a registračnú obrazovku s vlastným logom a pozadím. Aktivovať si presmerovania z vlastnej sub-domény a zobrazovať klientom dôležité informácie priamo na ich dashboarde.