Nápoveda

Balík: Iné dokumenty

Balík: Iné dokumenty

Tento balík umožňujte vytvárať dôzne ďalšie dokumenty, ktoré však niesu úplne bežnou súčasťou každého podnikania.

V balíku sú zahrnuté tieto doklady:

  • Zápočet
  • Odsúhlasenie pohľadávok
  • Príjmový/Výdavkový pokl. doklad
  • Upomienka
  • Preberací protokol