Nápoveda

Univerzálny import

Univerzálny import

Univerzálny import umožňuje do Účto+ nahrať CSV alebo JSON typy súborov a nahrať / aktualizovať tak informácie v Účto+. Univerzálny import umožnuje jednoducho a rýchlo nahrať veľké množstvo údajov do Účto+  , ako napríklad produkty do produktového katalógu, alebo adresy do adresára.

Postup

 • V ľavom menu kliknete na `Nahraté súbory`
 • Kliknete na tlačítko `Pridať`
 • Nahráte súbor, ktorý chcete spracovať

Alebo jednoducho nahráte na `Dashboard` CSV, ktoré chcete spracovať a systém vám ponúkne možnosť spracovať súbor pomocou univerzálneho importu.

Vytváranie konceptu vystavenej faktúry

Univerzálny import vám umožní aj vytvoriť koncept vystavenej faktúry z položiek v CSV. Ak máte faktúry, ktoré majú veľa položiek, prípadne vám zoznam položiek generuje externý softvér, môžete tento zoznam jednoducho nahrať do Účto+ a pomocou univerzálneho importu si nahráte všetky tieto položky do konceptu faktúry.

Postup je rovnaký iba si vyberiete možnosť `Koncept faktúry`

Aké typy môžete spracovať pomocou univerzálneho importu?

general.value_type Dostupné kľúče
Kontakt
 • Spoločnosť / Meno a Priezvisko
 • Ulica a číslo
 • Mesto
 • PSČ
 • Štát      [ Country ]
 • IČ DPH
 • IBAN
 • IČO
 • DIČ
Zmluva
 • Číslo zmluvy
 • Príjemca      [ Kontakt ]
 • Popis
 • Dátum podpisu
 • Dátum platnosti od
 • Dátum platnosti do
 • Dátum účinnosti
 • E2E Referencia
 • Variabilný symbol
 • Konštantný symbol
 • Špecifický symbol
 • banks.iban
 • ID dokladu v účtovníctve
Vystavená faktúra
 • Typ      [ Template ]
 • Číslo faktúry
 • Príjemca      [ Kontakt ]
 • E2E Referencia
 • Variabilný symbol
 • Konštantný symbol
 • Špecifický symbol
 • Dátum vystavenia
 • Dátum dodania
 • Dátum splatnosti
 • Cena bez DPH
 • DPH
 • Platobná mena      [ Currency ]
 • Kurz
 • ID dokladu v účtovníctve
Pokladničný doklad
 • Dodávateľ      [ Kontakt ]
 • Dátum vystavenia
 • Cena bez DPH
 • Cena s DPH
 • Platobná mena      [ Currency ]
 • Kurz
 • ID dokladu v účtovníctve
Prijatá faktúra
 • Typ      [ Type ]
 • Číslo faktúry
 • Dodávateľ      [ Kontakt ]
 • E2E Referencia
 • Variabilný symbol
 • Konštantný symbol
 • Špecifický symbol
 • Dátum vystavenia
 • Dátum dodania
 • Dátum splatnosti
 • Cena bez DPH
 • Cena s DPH
 • Platobná mena      [ Currency ]
 • Kurz
 • Kurz
 • banks.iban
 • ID dokladu v účtovníctve
Produkt
 • Názov produktu
 • Produktové číslo
 • Kategória      [ elements.chat.product-category ]
 • Popis
 • Katalógové číslo
 • Hmotnosť
 • Výška
 • Šírka
 • Dĺžka
 • Nákupná cena bez DPH
 • Predajná cena bez DPH
 • Platobná mena      [ Currency ]
Iný vystavený dokument