Nápoveda

Vystavovanie faktúr

Vystavovanie faktúr

Vystavovanie faktúry v Účto+ je jednocuhé. Na vystavenie faktúry sa dostanete kliknutím na tlačítko Pridať  v pravo hore v zozname faktúr. 

Následne sa Vám zobrazí formulár kde si môžete vybrať typ faktúry, odberateľa, položky, atď... tu vyplníte všetky potrebné údaje do faktúry. Následne máte dve možnosti, môžete si faktúru uložiť ako "Koncept" alebo ju môžete "Skontrolovať a vystaviť".

Koncept

Koncepty faktúr sa v tabuľke zobrazujú podobne ako už vystavené faktúry, ale nemajú priradené číslo. Koncept môžete mať fo faktúrach nekonečne dlho a v podstate má pre zmenu stavu iba dve možnosti - potvrdenie alebo zmazanie. Koncept si môžete priebežne upravovať a keď sa rozhodnete môžete ho potvrdiť čím sa táto faktúra vystaví a pridelí sa jej nasledujúce číslo z číselníka.

Skontrolovať a vystaviť

Pred vystavením sa musí koncept skontrolovať. Na túto obrazovku sa viete dostať zo zoznamu faktúr alebo pri vystavovaní fakt'ury kliknete na tlačítko Uložiť a skontrolovať
Akonáhle sa otvorí stránka na potvrdenie konceptu, vygeneruje sa pdf s náhľadom budúcej faktúry, vygeneruje sa číslo dokumentu a ak nebol zadaný VS, tak aj ten. 
 

VS, ani číslo faktúry (podľa zvoleného radu) nemusí byť to isté, ako bude na finálnej faktúre, pretože sa medzitým môže uložiť iná faktúra, ktorá bude mať toto číslo - čísla idú vždy v poradí. Toto číslo sa zobrazuje preto, aby mal užívateľ predstavu o finálnom vzhľade faktúry, prípadne aby mohol ešte zmeniť dáta alebo číselný rad.

Mazanie vystavenej faktúry

Faktúra vystavená v Účto+ sa nedá zmazať, pretože by to mohlo byť protizákonné, preto sa po stlačení tejto akcie faktúra vystornuje. Vtedy sa v tabuľke zobrazuje slabo-šedo a ako prečiarknutá. Aj pdf-ko má cez seba nápis ‘stornovaná’. 
Stornovaná faktúra sa dá obnoviť cez jednu z akcií rozbaľovacieho menu.