Release notes

1.14.5

Release 1.14.5

Opravy

Variabilný symbol sa kopíroval spolu pri kopírovaní faktúry a vytváraní FA zo zálohovej FA
UCT-3179 #00740

Filtrovanie podľa stavu zaplatenia dokladu sa správalo nekonzistentne.
UCT-3180 #00719

Pri vytváraní FA ktorá obsahovala e2e referenciu cez API sa táto referencia nezobrazovala na PDF faktúry.
UCT-3183 #00765

Rôzne chyby pri editácii preberacieho protokolu
UCT-3186 #00769 #007770

Pri vytváraní FA sa nedá zmeniť mena
UCT-3184

V niektorých prípadoch nebolo mžné nastaviť zobrazenie stĺpcov v tabuľkách
UCT-3190

... a iné menšie chyby
UCT-3161 UCT-3191 UCT-3192 UCT-3193 UCT-3188 UCT-3189 UCT-3185 UCT-3177 UCT-3176 UCT-3181 UCT-3178