Release notes

1.12.2

Release 1.12.2

Opravy

Účtovné spoločnosti nemohli priraďovať niektoré balíky svojim klientom.
UCT-2797 UCT-2794

Opätovné editovanie dokladov nezobrazovalo správne informácie na doklade.
UCT-2799

Tlačítko "Použiť" pri políčku s adresou v niektorých prípadoch nefungovalo a nevyplnilo nájdenú spoločnosť.
UCT-2801 UCTOPLUS-SK-1CR

Opravili sme filtrovanie v niektorých stĺpcoch tabuliek. Tiež sme opravili situácie kedy stĺpec v tabulke zobrazoval prázdne hodnoty.
UCT-2802

Odosielanie faktúry z Účto+ nezobrazilo predvolené emaily z adrestára.
UCT-2802