Nápoveda

Automatické vystavovanie faktúr

Automatické vystavovanie faktúr

Po prihlásení do vášho účtu a otvorení firmy, v ktorej si želáte používať automatickú fakturáciu, treba v ľavom menu v časti Nastavenia kliknúť na Vystavené faktúry -> Automatická fakturácia

Po kliknutí sa vám zobrazí obrazovka, kde sa nachádzajú všetky aktívne automatické fakturácie pre vašu spoločnosť. Pri prvom otvorení bude tabuľka prázdna, keďže nemáte žiadnu aktívnu automatickú fakturáciu. Novú automatickú fakturáciu vytvoríte kliknutím na tlačidlo Pridať.

Zobrazí sa nám rovnaký formulár ako pri vystavovaní faktúry, kde po vypísaní Odberateľa, položiek a ostatných potrebných položiek klikneme na tlačidlo Uložiť.

V ďalšom kroku je potrebné nastaviť parametre automatickej fakturácie. Je potrebné zvoliť v ktorý deň a v ktorých mesiacoch sa má faktúra automaticky vystaviť.

Vytváranie konceptov

Následne si môžete zvoliť vlastný, alebo automatický variabilný symbol, dátum dodania, dátum splatnosti a či sa má faktúra uložiť ako koncept, alebo či sa má potvrdiť a uložiť ako riadna faktúra.

Po potvrdení už máte uloženú automatickú fakturáciu a faktúra sa bude podľa nastavení automaticky vystavovať sama a vám tak ušetrí cenný čas, aby ste sa mohli venovať svojmu podnikaniu.

Druhá možnosť, ako nastaviť automatickú fakturáciu, je priamo z existujúcej faktúry, kde už bude formulár vypísaný tak, ako je na faktúre, z ktorej automatickú fakturáciu vytvárate.