Nápoveda

Ako fungujú exporty?

Ako fungujú exporty?

Z Účto+ je možné exportovať doklady rôznymi spôsobmi. Môžete ich exportovať ako ZIP, CSV / XLSX prípadne priamo ako súbory podporované Vašim účtovným programom.
Každý zoznam dokladov má nad sebou možnosť `Hromadné akcie`, kde nájdete okrem iného aj možnosť `Export`. Ktorý Vám umožňuje či už vyexportovať celý zoznam alebo aj jednotlivé položky, ktoré ste si vybrali pomocou checkboxov.

 

Po kliknutí na položku `Export` sa Vám zobrazí okno v ktorom si môžete vybrať aký výsledný formát exportu požadujete. 

Aktuálne podporované exporty sú:

  • Excel (*.xlsx)
  • CSV (*.csv)
  • ZIP (*.zip)

Ako spravím export do účtovníctva?

Vyberiete si možnosť `Účtovníctvo` kde sa Vám systém umožní vybrať si predkontácie prípadne použije už tie, ktoré sú nastavené pri jednotlivých dokladoch.

Aktuálne podporované účtovné softwéry sú:

  • Money S3
  • Pohoda
  • Omega (iba vystavené FA)
  • MRP (Vystavené a prijaté FA)