Nápoveda

Exporty z Účto+

Exporty z Účto+

Z Účto+ je možné exportovať doklady rôznymi spôsobmi. Môžete ich exportovať ako ZIP, CSV / XLSX, prípadne priamo ako súbory podporované vašim účtovným programom.
Každý zoznam dokladov má nad sebou možnosť `Hromadné akcie`, kde nájdete okrem iného aj možnosť `Export`. Tento vám umožňuje či už vyexportovať celý zoznam alebo aj jednotlivé položky, ktoré ste si vybrali pomocou checkboxov.

 

Po kliknutí na položku `Export` sa vám zobrazí okno, v ktorom si môžete vybrať, aký výsledný formát exportu požadujete. 

Aktuálne podporované exporty sú:

 

Doklady Tabuľka ZIP Účtovníctvo ISDOC UBL SEPA xml
Vystavená faktúra
Prijatá faktúra
Pohyb na bankovom účte
Iný vystavený dokument
Vyúčtovanie
Pokladničný doklad
Kniha jázd
Kontakt
Hotovosť v pokladni
Úradná komunikácia
Zmluva
Produkt
Došlá pošta

Ako spravím export do účtovníctva?

Vyberie si možnosť `Účtovníctvo`, kde vám systém umožní vybrať si predkontácie, prípadne použije už tie, ktoré sú nastavené pri jednotlivých dokladoch.

Aktuálne podporované účtovné softwéry sú:

 

Účtovný software Kontakt Vystavená faktúra Prijatá faktúra Účtovníctvo
Import Export Import Export Import Export Import Export
Money S3
Pohoda
Omega
MRP
MRP KS