Nápoveda

Chat a komunikácia k dokladom

Chat a komunikácia k dokladom

Každá spoločnosť, ktorá má viac ako 1 sub-uživateľa alebo účtovnú spoločnosť má k dispozícii chat medzi uživateľmi.

Chat je naviazaný vždy k špecifickému dokumentu - či už je to vystavená, prijatá faktúra alebo pohyb na bankovom účte, pokladničný doklad, atď … Ku každému dokladu si môžu medzi sebou uživatelia dopisovať v reálnom čase, ak sú on-line. V prípade, ak je adresát chat-ovej správy off-line bude mu zaslaná emailová správa s detailom dokladu a textom správy. Na tento email sa dá odpovedať a systém automaticky túto odpoveď zaradí do chatu.

Chat môžete otvoriť tlačítkami v zozname alebo v náhľade.

V chatovom okne následne uvidíte komunikáciu ku konkrétnemu dokumentu.

Notifikácie

Ak nie ste aktuálne prihlásení v Účto+ , tak informáciu, že máte správu, dostanete do emailu. Na tento email môžete odpovedať a vaša odpoveď bude spracovaná ako chatová správa, takže sa nemusíte zakaždým prihlasovať do Účto+ , aby ste odpovedali na chat.

Ak ste prihlásaný, tak sa vám ukáže pri ikonke chatu informácia o počte neprečítaných správ.

Adresáti

Chatové správy sú adresované všekým uživateľom, ktorí majú prístup k danému dokumentu. Ak ale potrebujete adresovať správu iba jednému alebo skupine uživateľov, je možné tak spraviť použítím @ a následne meno uživateľa ( Systém dáva nápovedu )

Súkromné správy

Je tiež možné napísať súkromnú správu, ktorú uvidia iba tí, ktorí sú uvedení ako adresáti. Pre túto možnosť je potrebné do textu napísať #private alebo @private