Release notes

1.14.0

Release 1.14.0

Novinky

Upgrade: Evidencia vozového parku
Pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú viacero vozidiel, pridávame možnosť pridať do detailu každého vozidla dátumy exspirácií poistného, STK, EK, diaľničných známok pre rôzne krajiny, ako aj možnosť pridať si vlastné atribúty špecifické pre konkrétne vozidlo - ako napríklad kontrola hasiaceho prístroja či LPG systému.
Následne si viete v nastaveniach notifikácií ku všetkým udalostiam nastaviť notifikácie.
K jednotlivým automobilom sme vylepšili aj knihu jázd, ktorá ponúka možnosť doklady za tankovanie v Účto+ predúčtovať a následne vyexportovať do účtovného softvéru, čo ušetrí nejednému účtovníkovi množstvo času. Viac nájdete v článku automatické zaúčtovanie pokladničných dokladov. Viac o evidencií vozidiel nájdete v Evidencia vozového parku
UCT-3060 UCT-1242 UCT-3093 UCT-3095 UCT-3096 UCT-3107 UCT-3128 UCT-2894 UCT-2953 UCT-3139

Prefixy pre zaúčtovania
Túto novinku určite ocenia najmä účtovníci, ktorí si môžu vytvoriť „prefixy“ číselných radov, ktoré používajú pri zaúčtovaní dokladov. Prefix predstavuje prvé znaky čísla dokladu v účtovníctve, ktoré musí každý účtovník dookola písať, čo ho môže zdržovať - obzvlášť ak obsahuje okrem čísel aj iné znaky ako napríklad písmená.
Po nastavení už stačí pri písaní čísla dokladu iba kliknúť na prefix a ten sa automaticky prepíše do čísla dokladu a vy už iba dopíšete poradové číslo. Viac nájdete v Prefixy pre čísla zaúčtovania
UCT-2963 UCT-3131

Hlavná kniha, súvaha a výsledovka
Pre zjednodušenie odovzdávania informácií od účtovníkov ku klientom sme pripravili dve najčastejšie používané prehľadové zostavy, ktoré vypovedajú o stave spoločnosti - a to súvaha a výsledovka. Túto funkciu sme sprístupnili pre všetky spoločnosti na testovacie obdobie troch mesiacov, aby mali dostatok času zistiť, či im funkcia pomáha. Funkcia je rovnako prístupná aj pre účtovné spoločnosti a ich klientov, ktorí Účto+ nepoužívajú na digitalizáciu účtovníctva a elektronické odovzdávanie dokladov od klienta k účtovníkovi. Viac nájdete v Súvaha a výsledovka
UCT-2870 UCT-2873 UCT-3135 UCT-3132 UCT-3082

Napísali sme množstvo článkov pre náš help v ktorých sa dozviete veľa zaujímavých informácii. Náš help sa nachdáza na https://moje.uctoplus.sk/help
UCT-3021

Upravali sme pomenovávanie endpointov a zmenili sme BaseURL. Spätná kompatibilita bola zachovaná!. K vypnutiu v2 API príde až koncom roka 2024 a všetci užívatelia budú o tomto kroku vopred informovaní. Viac informácii o našom API nájdete v Open API
Rozšírili sme funkcionalitu našej API tak aby bolo možné importovať doklady z treťostranných aplikácii aj s údajmi. Viac nájdete v Nahrávanie súborov pomocou API
UCT-786 UCT-3033 UCT-2721 UCT-1140

Nová možnosť vytvorenia preberacieho protokolu v balíku "Iné dokumenty". Viac v Balík: Iné dokumenty
UCT-2911

Vylepšenia

Pridali sme možnosť používať referencie platby(E2E referencie) alebo Variabilný, Špecifický a Konštantný symbol.
UCT-1830

Zmluvy a ich splatnosti sa po novom ukazujú v kalendári na dashboarde
UCT-1255

Widget zostavy je možné vytvoriť aj z už uložených nastavení
UCT-2955

Pridali sme podporu pre XML súbory pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami
UCT-3010

Nové nastavenia príloh umožňuje pridať si prílohy ako GDPR alebo VOP pri posielaní faktúr na email. Viac v Balík: Faktúry+
UCT-3054 UCT-3039

Číselné rady pre ID dokladu v uctovnictve. Viac v Prefixy pre čísla zaúčtovania
UCT-2963

Tagy na faktúry môžete teraz pridávať aj hromadne. Viac v Tagy
UCT-2921 UCT-3061

Pri vymazaní záznamu Vám systém umožní napísať si internú poznámku s dôvodom zmazania dokladu.
UCT-3000

V zoznamoch faktúr si môžete vybrať stĺpec zobrazujúci rozdiel medzi splatnosťou a zaplatením faktúr
UCT-3043

Opravy

Automatické párovanie dokladov funguje spoľahlivejšie
UCT-3066

Oprava chyby, ktorá vznikla pri nahrávaní objednávky
UCT-2944 #00548

Opravy spojené s predplatným pre účtovné spoločnosti
UCT-2981 UCT-3008 UCT-3070

Oprava chyby, pri hromadnom nahrávaní bankových výpisov
UCT-3022

Možnosť filtrovania a identifikácie dokladov, ktoré nečakajú na úhradu.
UCT-3072

Pri vytváraní faktúry z univerzálneho importu bude užívateľ na konci presmerovaný na editáciu faktúry. Viac o Univerzálny import
UCT-3099 UCT-3073 UCT-3088

Malé opravy a vylepšenia OCR
UCT-2985

Malé opravy pri presúvaní dokladov medzi kategóriami
UCT-3084 UCT-3085 UCT-3110

Opravy spojené s exportami do účtovných SW
UCT-3127 UCT-3085 UCT-3133

Oprava "zamŕzania stránky" pri výbere banky
UCT-3145 #00704

iné malé opravy
UCT-3080 UCT-3103 UCT-3141 UCT-3114 UCT-970 UCT-2920 UCT-3100 UCT-3081 UCT-3089 UCT-3090 UCT-3091 UCT-3092

Ostatné

Znova sme trochu aktualizovali naše systémy, systém by mal byť o niečo rýchlejší.
UCT-2550 UCT-2920

Zmenili sme pod-systém pre vyhľadávanie. Vyhľadávanie by malo byť rýchlejšie a presnejšie.
UCT-2768