Release notes

1.14.10

Release 1.14.10

Vylepšenia

Živnostníci majú možnosť vytvoriť si Daňové priznanie priamo v Účto+
UCT-3126

Interaktívnejšie prepojenie medzi našim portálom a Pomocníkom (https://moje.uctoplus.sk/help)
UCT-3108

Aktualizácia zoznamu bánk pre Maďarsko s automatickou detekciou podľa IBAN.
UCT-3219 #00804

Úpravy a vylepšenia ticketovacieho systému
UCT-3175 UCT-3200 UCT-3182

Opravy

Oprava prihlasovania sa pomocou Passkey. Viac o Passkey (Webauthn)
UCT-3148

V automatických faktúrach sa v niektorých prípadoch generovali zlé dátumové placeholdery
UCT-3218

V niektorých pripadoch nebolo možné upraviť záznam v adresári
UCT-3212 UCT-3214

... iné menšie opravy
UCT-3172 UCT-3210 UCT-3211 UCT-3213 UCT-3215