Release notes

1.12.6

Release 1.12.6

Opravy

Oprava pridávania odpočtu zálohových faktúr ako položiek do ovystavenej faktúry.
Oprava počítania sumáru takejto faktúry.
UCT-2833 #00509

Filter na stornované faktúry a aktívny chat bol presunutý ako samostatný stĺpec, ktorý je možné si aktivovať.
Aktívny chat sa zobrazuje v zozname na tlačítku Chat.
UCT-2854 UCT-2827

Oprava chýbajúceho tlačítka na návrat na zoznam spoločnosti pre zamestnanca účtovnej spoločnosti.
UCT-2822

Oprava importov hlavnej knihy z Money.
Opravená chyba s označovaním importovaných vystavených faktúr, že nesúhlasia ceny položiek s cenou faktúry.
UCT-2836 UCT-2859

Opravy v predplatnom a faktúrach za predplatné
UCT-2824 UCT-2839 UCT-2853 UCT-2842 UCT-2589 #00333

Opravené vyhľadávanie v priraďovaní balíkov v účtovnej firme.
UCT-2841

Opravená chyba ktorá spôsobovala odosielanie prázdnej notifikácie
UCT-2772

Opravený problém s ukladaním udalosti do kalendára.
UCT-2858

Indikátor načítavania bol presunutý na koniec inputu a pri nenájdeni výsledku sa prestane zobrazovať.
UCT-2858

Oprava zobrazovania nápovedy pre neprihlásených uživateľov.
UCT-2840