Release notes

1.13.0

Release 1.13.0

Novinky

Dashboard 3.0
Prekopali sme celý dashboard. Po prihlásení sa do spoločnosti máte možnosť vybrať si firemný (ktorý vidia všetci) alebo súkromný dashboard. Účtovné spoločnosti svoj vlastný dashboard.
Zmenili sme grafiku a odteraz môžete vytvárať komplexnejšie grafy aj spájaním rôznych typov dokladov. Pridali sme nové typy widgetov a zlepšili sme spôsob nastavovania tých existujúcich.
UCT-2852 UCT-2743 UCT-2778 UCT-2881 UCT-2912 UCT-2980 UCT-2924 UCT-2886 UCT-2927 UCT-2928 UCT-2823

Zostavy
Pridali sme novú funkcionalitu, ktorá Vám umožní vytvárať si vlastné zostavy. Napríklad ak jednoducho potrebujete zistiť všetky nezaplatené vystavené faktúry, ktoré majú cenu vyššiu ako 235€ s dátumom dodania za posledných 6 mesiacov (-6M), majú tag "Potraviny" a boli zaslané zákazníkovi emailom. Zostavy si môžete ukladať aby ste nemuseli za každým zadávať všetky Vaše požiadavky. Takté zostavy si múžete vytvárať aj ako widgety na dashboarde či už ako zoznamy, sumáre alebo aj ako grafy.
#00430 UCT-2736 UCT-2887 UCT-2888 UCT-2846 UCT-2891 UCT-2890 UCT-2849 UCT-2917

Backupy+
Nová možnosť, ako si zálohovať Vašu agendu. Odteraz si s balíkom Backupy+ možete zapnúť zálohovanie agendy priamo na Vaše FTP.
UCT-2769

Vylepšenia

Hlavná kniha, Súvaha a Výsledovka
Ak Váš účtovník nahrá do Účto+ hlavnú knihu z účtovného programu, okrem importu zaúčtovaní, si môžete zobraziť aj plnohodnotú hlavnú knihu, súvahu a výsledovku.
UCT-2874

Pridali sme "Súhrnný výkaz k DPH"
UCT-2860

Pripravujeme zmenu dizajnu avšak niektoré prvky z nového dizajnu pomaly implementujeme aj do toho aktuálneho aby sme Vám spríjemnili a uľahčili sprácu s Účto+
UCT-2956 UCT-2952

Stav nahrávania súborov sme presunuli do notifikačného centra v pravo hore.
UCT-2879

Ak prezentujete z dát v Účto+ a nechcete aby bolo vidieť všetko čo máte na obrazovke môžete kliknúť na ikonku oka v hornom menu. Aktivujete tak funkciu, ktorá schová všetky dôležité informácie. ktoré sa zobrazia po nájazde myškou.
UCT-2621

Pridali sme samostatný filter na "Čiastočne uhradené" faktúry. Tiež sme pridali možnosť, ktorá umožňuje označiť faktúry pre ktoré už neočakávate úhradu, napríklad čiastočne uhradené zálohové FA, ktoré sú už vyúčtované na ostrej FA.
#00404 UCT-2715

Pridali sme novú možnosť vygenerovať vyúčtovanie pracovnej cesty z knihy jázd. Jednoducho označíte jazdy ktoré chcete vo vyúčtovaní a vygenerujete si vyúčtovanie ktoré potrebujete.
UCT-2715

... ďalšie menšie vylepšenia
UCT-2950 UCT-2939 UCT-2848 UCT-2938 UCT-2680 UCT-2948

Opravy

Ak OCR našlo IBAN nevyplnilo banku pri stlačení tlačítka "Použiť" a zabránilo to vygenerovaniu QR-kódu na platbu.
Vylepšili sme presnosť rozpoznávania informácii na dokladoch.
UCT-2910 UCT-2923

V niektorých prípadoch nebolo možné uložiť zmluvu pri úprave.
UCT-2904

Menový kurz sa uživateľovi ponúkal v opačnom prepočte.
UCT-2922

UCT-2943 [#00549] cestovne prikazy
#00549 UCT-2943

UCT-2944 [#00548] objednavky - nahrávanie dokladov
#00548 UCT-2944

... ďalšie menšie opravy
UCT-2897 UCT-2941 UCT-2930 UCT-2929 UCT-2931 UCT-2932 UCT-2933 UCT-2934 UCT-2935 UCT-2947

Ostatné

Vylepšili sme našu serverovú infraštruktúru. Aby sme zabezpečili výššiu bezpečnosť a dostupnosť Vašich dát. Všetky servery, na ktorých Účto+ beží, sú naďalej výlučne v našom vlastníctve a teda bez prístupu tretích strán k Vašim dátam.
UCT-2590 UCT-2685 UCT-2825 UCT-2884 UCT-2907 UCT-2926