Nápoveda

Balík: Zálohy+

Balík: Zálohy+

Pomocou tohoto balíku môžete automatizovať zálohovanie vašej agendy. Či ako Účtovná spoločnosť agiend svojich klientov. Toto nastavenie umožňuje nastaviť si automatické offline zálohy (viac tu: Export celej agendy (záloha) ) na vaše FTP. 

Môžete si nastaviť ako často chcete vykonávať tieto zálohy:

  • Mesačne (vždy 2. v mesiaci)
  • Kvartálne (vždy 2. v mesiacoch Január, Marec, Júl, Október)