Nápoveda

Podporované súbory typu XML

Podporované súbory typu XML

Do Účto+  môžete nahrávať okrem štandartných dokladov vo formáte napríklad PDF aj súbory typu XML ako sú napríklad exporty z účtovných softvérov alebo banky. Alebo e-faktúry iných štátov vo formáte XML. 

Systém tieot súbory automaticky rozpozná a ak je to možné aj ich spracuje. Pri importoch z účtovných softvérov vás systém vyzve na kontrolu a schválenie pred importom.

Tu je zoznam všetkých podporovaných súborov:

Bankový výpis
 • institutions.xsd_camt05300101
 • SEPA bankový výpis
 • institutions.xsd_camt05300103
 • institutions.xsd_gopay-clearing
 • institutions.xsd_gopay-clearing-ifpp
Universal import
 • institutions.xsd_ubl
Úradná komunikácia
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia 2015 až 2019 (platné od 1.1.2015)
 • DMVv20 - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2016, 2017 (platné od 1.1.2017)
 • institutions.xsd_dpfoav18
 • institutions.xsd_dpfoav20
 • institutions.xsd_dpfobv17
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2018 (platné od 1.1.2019)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)
 • institutions.xsd_dpfobv20
 • institutions.xsd_dpfobv21
 • institutions.xsd_dpfobv22
 • institutions.xsd_dpfobv23
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2018)
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)
 • DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • institutions.xsd_dppov17
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2018 (platné od 1.1.2019)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)
 • institutions.xsd_dppov20
 • institutions.xsd_dppov21
 • institutions.xsd_dppov22
 • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018, 2019 (platný od 1.1.2017)
 • institutions.xsd_kvdphv21
 • institutions.xsd_kvdphv23
 • XSD schéma Mesačného výkazu poistného a príspevkov vo verzii 2018 s predpokladom platnosti od 26.06.2018. Aplikuje novelu platnú od 01.07.2018. Zmena spočíva v rozšírení typZEC.
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov 2019
 • institutions.xsd_mvpp-p-2021
 • institutions.xsd_mvpp-v2022
 • institutions.xsd_mvpp-v2023
 • institutions.xsd_ozn4311v20
 • institutions.xsd_ozn4311v21
 • institutions.xsd_ozn4315v20
 • xsd_prehladv16
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019
 • SVDPHv20 - Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014)
 • Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014)
 • institutions.xsd_zp-514-2023
Vystavená faktúra
 • institutions.xsd_isdoc-5-2
 • institutions.xsd_isdoc-5-2-1
 • institutions.xsd_isdoc-5-2-2
 • institutions.xsd_isdoc-5-2-3
 • institutions.xsd_isdoc-5-3
 • institutions.xsd_isdoc-5-3-1
 • institutions.xsd_isdoc-6-0-1
Platobný príkaz
 • institutions.xsd_pain00100102
 • institutions.xsd_pain00100103
 • institutions.xsd_pain00100104