Release notes

1.13.6

Release 1.13.6

Novinky

Pridali sme nové vianočné pozadia na faktúry. Pozadia nájdete v: Nastavenia -> Vystavené faktúry -> Vzhľad dokumentu
UCT-3069

Čiastočné vylepšenie API v Účto+. Aktuálne fungujú obe verzie. V novej API sme zmenili adresy endpoitov tak aby boli viac odolné voči budúcim vylepšeniam. Nová API má niekoľko nových endpointov a funkcii. Viac príde v nasledujúcom update a chystáme aj článok so všetkými novinkami v API. Záujemci však môžu novú API testovať už teraz, dokumentáciu nájdete na: https://moje.uctoplus.sk/api/v3.
UCT-786

Možnosť nastaviť si počet desatiných miest na položkách faktúry.
UCT-3067 #00644

Úpravy v aktivácii Tatrabanka Premium API
UCT-3057

Opravy

Opravy spojené s automatickou fakturáciou
UCT-3047

Pri posielaní FA na email z Účto+ sa nepriložia prílohy ak túto možnosť uživateľ vyberie.
UCT-3012

Nemožnosť pridávať emailovú adresu k zasielaniu dokladov emailom.
UCT-3044

Pri vytváraní zápočtu sa nezobrazovali správne faktury
UCT-3045

Strata udajov v Platobných príkazoch po editacii
UCT-3048

Problémy s predplatným pri účtovných spoločnostiach
UCT-3053 UCT-2981 #00637

... ostatné drobné chyby a opravy
UCT-3058 UCT-3046 UCT-3052 UCT-3056 UCT-3059 UCT-3046 UCT-3055 UCT-3050