Nápoveda

Nahrávanie súborov pomocou API

Nahrávanie súborov pomocou API

Toto je zoznam atribútov, ktoré môžete posielať do pola attributes pri nahrávaní dokladov pomocou API. Môžete tak napríklad nahrávať doklady z vášho vlastného OCR alebo inej externej aplikácie.

Vystavená faktúra

general.value_type Dostupné kľúče
Číslo faktúry InvoiceNumber
alebo: CISLOFAKTURY, CisloFaktury, DOCUMENTNUMBER, DocumentNumber, INVOICENUMBER, InvoiceNumber, cisloFaktury, cislofaktury, documentNumber, documentnumber, invoiceNumber, invoicenumber
Príjemca SpolocnostId
alebo: PRIJEMCA, Prijemca, SPOLOCNOSTID, SpolocnostId, prijemca, spolocnostId, spolocnostid
E2E Referencia E2eReference
alebo: E2EREFERENCE, E2EREFERENCIA, E2EReferencia, E2eReference, e2EReferencia, e2eReference, e2ereference, e2ereferencia
Variabilný symbol E2eReferenceVs
alebo: E2EREFERENCEVS, E2eReferenceVs, VARIABILNYSYMBOL, VARSYMBOL, VarSymbol, VariabilnySymbol, e2eReferenceVs, e2ereferencevs, varSymbol, variabilnySymbol, variabilnysymbol, varsymbol
Konštantný symbol E2eReferenceKs
alebo: E2EREFERENCEKS, E2eReferenceKs, KONSTANTNYSYMBOL, KonstantnySymbol, e2eReferenceKs, e2ereferenceks, konstantnySymbol, konstantnysymbol
Špecifický symbol E2eReferenceSs
alebo: E2EREFERENCESS, E2eReferenceSs, SPECIFICKYSYMBOL, SpecifickySymbol, e2eReferenceSs, e2ereferencess, specifickySymbol, specifickysymbol
Dátum vystavenia DatumVystavenia
alebo: DATUMVYSTAVENIA, DatumVystavenia, ISSUEDATE, IssueDate, datumVystavenia, datumvystavenia, issueDate, issuedate
Dátum dodania DatumDodania
alebo: DATUMDODANIA, DatumDodania, datumDodania, datumdodania
Dátum splatnosti DatumSplatnosti
alebo: DATUMSPLATNOSTI, DatumSplatnosti, datumSplatnosti, datumsplatnosti
Cena bez DPH TotalPrice
alebo: CENABEZDPH, CenaBezDPH, PRICEWITHOUTTAX, PriceWithoutTax, TOTALPRICE, TotalPrice, cenaBezDPH, cenabezdph, priceWithoutTax, pricewithouttax, totalPrice, totalprice
Cena s DPH TotalPriceWTax
alebo: CENASDPH, CenaSDPH, PRICEWITHTAX, PriceWithTax, TOTALPRICEWTAX, TotalPriceWTax, cenaSDPH, cenasdph, priceWithTax, pricewithtax, totalPriceWTax, totalpricewtax

Prijatá faktúra

general.value_type Dostupné kľúče
Typ InvoiceTypeId
alebo: INVOICETYPEID, InvoiceTypeId, TYP, Typ, invoiceTypeId, invoicetypeid, typ
Číslo faktúry InvoiceNumber
alebo: CISLOFAKTURY, CisloFaktury, INVOICENUMBER, InvoiceNumber, cisloFaktury, cislofaktury, invoiceNumber, invoicenumber
Príjemca SpolocnostId
alebo: PRIJEMCA, Prijemca, SPOLOCNOSTID, SpolocnostId, prijemca, spolocnostId, spolocnostid
Popis Popis
alebo: POPIS, Popis, popis
E2E Referencia E2eReference
alebo: E2EREFERENCE, E2EREFERENCIA, E2EReferencia, E2eReference, e2EReferencia, e2eReference, e2ereference, e2ereferencia
Variabilný symbol E2eReferenceVs
alebo: E2EREFERENCEVS, E2eReferenceVs, VARIABILNYSYMBOL, VARSYMBOL, VarSymbol, VariabilnySymbol, e2eReferenceVs, e2ereferencevs, varSymbol, variabilnySymbol, variabilnysymbol, varsymbol
Konštantný symbol E2eReferenceKs
alebo: E2EREFERENCEKS, E2eReferenceKs, KONSTANTNYSYMBOL, KonstantnySymbol, e2eReferenceKs, e2ereferenceks, konstantnySymbol, konstantnysymbol
Špecifický symbol E2eReferenceSs
alebo: E2EREFERENCESS, E2eReferenceSs, SPECIFICKYSYMBOL, SpecifickySymbol, e2eReferenceSs, e2ereferencess, specifickySymbol, specifickysymbol
Dátum vystavenia DatumVystavenia
alebo: DATUMVYSTAVENIA, DatumVystavenia, datumVystavenia, datumvystavenia
Dátum dodania DatumDodania
alebo: DATUMDODANIA, DatumDodania, datumDodania, datumdodania
Dátum splatnosti DatumSplatnosti
alebo: DATUMSPLATNOSTI, DatumSplatnosti, datumSplatnosti, datumsplatnosti
Cena bez DPH SumaBezDph
alebo: CENABEZDPH, CenaBezDPH, SUMABEZDPH, SumaBezDph, cenaBezDPH, cenabezdph, sumaBezDph, sumabezdph
Cena s DPH SumaSDph
alebo: CENASDPH, CenaSDPH, SUMASDPH, SumaSDph, cenaSDPH, cenasdph, sumaSDph, sumasdph
banks.iban Iban
alebo: BANKS.IBAN, Banks.iban, IBAN, Iban, banks.iban, iban
Interné číslo DocumentNumber
alebo: DOCUMENTNUMBER, DocumentNumber, INTERNECISLO, InterneCislo, documentNumber, documentnumber, interneCislo, internecislo

Pokladničný doklad

general.value_type Dostupné kľúče
Dodávateľ SpolocnostId
alebo: DODAVATEL, Dodavatel, SPOLOCNOSTID, SpolocnostId, dodavatel, spolocnostId, spolocnostid
Popis Popis
alebo: POPIS, Popis, popis
Dátum vystavenia DatumVystavenia
alebo: DATUMVYSTAVENIA, DatumVystavenia, datumVystavenia, datumvystavenia
Cena bez DPH TotalWithoutDph
alebo: CENABEZDPH, CenaBezDPH, TOTALWITHOUTDPH, TotalWithoutDph, cenaBezDPH, cenabezdph, totalWithoutDph, totalwithoutdph
Cena s DPH TotalWithDph
alebo: CENASDPH, CenaSDPH, TOTALWITHDPH, TotalWithDph, cenaSDPH, cenasdph, totalWithDph, totalwithdph
Účet za palivo KnihaJazd
alebo: KNIHAJAZD, KnihaJazd, UCETZAPALIVO, UcetZaPalivo, knihaJazd, knihajazd, ucetZaPalivo, ucetzapalivo
Vozidlo VozidloId
alebo: VOZIDLO, VOZIDLOID, Vozidlo, VozidloId, vozidlo, vozidloId, vozidloid
Množstvo paliva MnozstvoPaliva
alebo: MNOZSTVOPALIVA, MnozstvoPaliva, mnozstvoPaliva, mnozstvopaliva
Cena za 1lit. CenaZaLiter
alebo: CENAZA1LIT., CENAZALITER, CenaZa1lit., CenaZaLiter, cenaZa1lit., cenaZaLiter, cenaza1lit., cenazaliter
Stav km StavTachometra
alebo: STAVKM, STAVTACHOMETRA, StavKm, StavTachometra, stavKm, stavTachometra, stavkm, stavtachometra
Interné číslo DocumentNumber
alebo: DOCUMENTNUMBER, DocumentNumber, INTERNECISLO, InterneCislo, documentNumber, documentnumber, interneCislo, internecislo

Úradná komunikácia

general.value_type Dostupné kľúče
E2E Referencia E2eReference
alebo: E2EREFERENCE, E2EREFERENCIA, E2EReferencia, E2eReference, e2EReferencia, e2eReference, e2ereference, e2ereferencia
Variabilný symbol E2eReferenceVs
alebo: E2EREFERENCEVS, E2eReferenceVs, VARIABILNYSYMBOL, VARSYMBOL, VarSymbol, VariabilnySymbol, e2eReferenceVs, e2ereferencevs, varSymbol, variabilnySymbol, variabilnysymbol, varsymbol
Konštantný symbol E2eReferenceKs
alebo: E2EREFERENCEKS, E2eReferenceKs, KONSTANTNYSYMBOL, KonstantnySymbol, e2eReferenceKs, e2ereferenceks, konstantnySymbol, konstantnysymbol
Špecifický symbol E2eReferenceSs
alebo: E2EREFERENCESS, E2eReferenceSs, SPECIFICKYSYMBOL, SpecifickySymbol, e2eReferenceSs, e2ereferencess, specifickySymbol, specifickysymbol
Dátum vystavenia DatumVystavenia
alebo: DATUMVYSTAVENIA, DatumVystavenia, datumVystavenia, datumvystavenia
Dátum splatnosti DatumSplatnosti
alebo: DATUMSPLATNOSTI, DatumSplatnosti, datumSplatnosti, datumsplatnosti
general.period_from PeriodFrom
alebo: GENERAL.PERIODFROM, General.periodFrom, PERIODFROM, PeriodFrom, general.periodFrom, general.periodfrom, periodFrom, periodfrom
general.period_to PeriodTo
alebo: GENERAL.PERIODTO, General.periodTo, PERIODTO, PeriodTo, general.periodTo, general.periodto, periodTo, periodto
Cena s DPH TotalTax
alebo: CENASDPH, CenaSDPH, TOTALTAX, TotalTax, cenaSDPH, cenasdph, totalTax, totaltax
banks.iban Iban
alebo: BANKS.IBAN, Banks.iban, IBAN, Iban, banks.iban, iban
Interné číslo DocumentNumber
alebo: DOCUMENTNUMBER, DocumentNumber, INTERNECISLO, InterneCislo, documentNumber, documentnumber, interneCislo, internecislo

Zmluva

general.value_type Dostupné kľúče
Číslo zmluvy ContractNumber
alebo: CISLOZMLUVY, CONTRACTNUMBER, CisloZmluvy, ContractNumber, cisloZmluvy, cislozmluvy, contractNumber, contractnumber
Príjemca SpolocnostId
alebo: PRIJEMCA, Prijemca, SPOLOCNOSTID, SpolocnostId, prijemca, spolocnostId, spolocnostid
Popis Description
alebo: DESCRIPTION, Description, POPIS, Popis, description, popis
Dátum podpisu DateSign
alebo: DATESIGN, DATUMPODPISU, DateSign, DatumPodpisu, dateSign, datesign, datumPodpisu, datumpodpisu
Dátum platnosti od DateFrom
alebo: DATEFROM, DATUMPLATNOSTIOD, DateFrom, DatumPlatnostiOd, dateFrom, datefrom, datumPlatnostiOd, datumplatnostiod
Dátum platnosti do DateTo
alebo: DATETO, DATUMPLATNOSTIDO, DateTo, DatumPlatnostiDo, dateTo, dateto, datumPlatnostiDo, datumplatnostido
Dátum účinnosti DateCommitment
alebo: DATECOMMITMENT, DATUMUCINNOSTI, DateCommitment, DatumUcinnosti, dateCommitment, datecommitment, datumUcinnosti, datumucinnosti
Cena bez DPH TotalWithoutTax
alebo: CENABEZDPH, CenaBezDPH, TOTALWITHOUTTAX, TotalWithoutTax, cenaBezDPH, cenabezdph, totalWithoutTax, totalwithouttax
Cena s DPH TotalWithTax
alebo: CENASDPH, CenaSDPH, TOTALWITHTAX, TotalWithTax, cenaSDPH, cenasdph, totalWithTax, totalwithtax
E2E Referencia E2eReference
alebo: E2EREFERENCE, E2EREFERENCIA, E2EReferencia, E2eReference, e2EReferencia, e2eReference, e2ereference, e2ereferencia
Variabilný symbol E2eReferenceVs
alebo: E2EREFERENCEVS, E2eReferenceVs, VARIABILNYSYMBOL, VARSYMBOL, VarSymbol, VariabilnySymbol, e2eReferenceVs, e2ereferencevs, varSymbol, variabilnySymbol, variabilnysymbol, varsymbol
Konštantný symbol E2eReferenceKs
alebo: E2EREFERENCEKS, E2eReferenceKs, KONSTANTNYSYMBOL, KonstantnySymbol, e2eReferenceKs, e2ereferenceks, konstantnySymbol, konstantnysymbol
Špecifický symbol E2eReferenceSs
alebo: E2EREFERENCESS, E2eReferenceSs, SPECIFICKYSYMBOL, SpecifickySymbol, e2eReferenceSs, e2ereferencess, specifickySymbol, specifickysymbol
banks.iban Iban
alebo: BANKS.IBAN, Banks.iban, IBAN, Iban, banks.iban, iban
Interné číslo DocumentNumber
alebo: DOCUMENTNUMBER, DocumentNumber, INTERNECISLO, InterneCislo, documentNumber, documentnumber, interneCislo, internecislo

Objednávka

general.value_type Dostupné kľúče
Príjemca SpolocnostId
alebo: PRIJEMCA, Prijemca, SPOLOCNOSTID, SpolocnostId, prijemca, spolocnostId, spolocnostid
Dátum vystavenia DatumVystavenia
alebo: DATUMVYSTAVENIA, DatumVystavenia, datumVystavenia, datumvystavenia
Dátum dodania DatumDodania
alebo: DATUMDODANIA, DatumDodania, datumDodania, datumdodania
Cena bez DPH TotalWithoutTax
alebo: CENABEZDPH, CenaBezDPH, TOTALWITHOUTTAX, TotalWithoutTax, cenaBezDPH, cenabezdph, totalWithoutTax, totalwithouttax
Interné číslo DocumentNumber
alebo: DOCUMENTNUMBER, DocumentNumber, INTERNECISLO, InterneCislo, documentNumber, documentnumber, interneCislo, internecislo