Nápoveda

Balík: Správa a archivácia zmlúv

Balík: Správa a archivácia zmlúv

V Účto+  si môžete evidovať zmluvy, či už ste odberateľom alebo dodávateľom tovaru/služby. Môžete si takto evidovať platnosti zmlúv alebo si párovať mesašné platby, aby ste mali vždy prehlad o tom, čo je už zaplatené a čo ešte nie.

Ako všade na portáli, aj tu môžete vyhľadávať a filtrovať podľa textu na zmluve alebo podľa zadaných vlastností, ktoré ste vypísali.

Vlastnosti

Dátum podpisu: Dátum, kedy bola zmluva podpísaná.

Dátum platnosti od: Dátum, od kedy je zmluva platná.

Dátum platnosti do: Dátum, do kedy je zmluva platná.

Dátum účinnosti: Dátum, kedy bola zmluva zverejnená. Táto možnosť je užitočná najmä pre spoločnosti, ktoré majú povinnosť zverejňovať zmluvy, kedy zmluva nadobudne platnosť až v momente zverejnenia v registri zmlúv.