Nápoveda

Predplatné zdarma

Predplatné zdarma

Na balíky zaradené vo free predplatnom má nárok každá vytvorená spoločnosť. Po vypršaní zakúpeného predplatného bude automaticky predplatné zmenené na free predplatné.

Balíky vo free predplatnom

Základ

Základný balík je dostupný pre každého. Obsahuje základné funkcie, ktoré Účto+ ponúka. Ako napríklad fulltextové vyhľadávanie, ktoré Vám umožní hľadať vo všetkých Vašich dokumentoch, ďalej sem patrí zaznamenávanie všetkých zmien, ktoré boli vykonané na dokladoch (história), kôš alebo chatovú komunikáciu. Rozpoznávanie nahratých súborov pomocou OCR a mnoho ďalších maličkostí, ktoré Vám uľahčia každodennú prácu.

Zálohy

Tento balík Vám umožňuje sťahovať si offline zálohy vašej agendy aj s možnosťou jednoduchého offline prezerania agendy. Tento balík má k dispozícii každá registrovaná firma.

Vystavené faktúry

Vystavovanie faktúr je v Účto+ zadarmo. Tento balík získava, každý kto si zaregistruje spoločnosť na Účto+. Obsahuje jednoduché a prehľadné vystavovanie cenových ponúk, zálohových faktúr, daňových dokladov, vyúčtovacích faktúr alebo dodacích listov. Toto všetko poprepájané, aby ste už nikdy nezabudli vystaviť daňový doklad k prijatej platbe alebo nepoužili viac krát rovnaké číslo faktúry.

Adresár

Neobmedzený adresár v ktorom si môžete evidovať všetkých Vašich dodávateľov a odberateľov.

Export do účtovného softvéru

Tento balík Vám, alebo Vášmu účtovníkovi, umožní jednoducho exportovať agendu do Vášho účtovného SW alebo z účtovného SW do Účto+. Údaje z Účto+ môžete exportovať aj vo forme *.xlsx alebo zip v prípade ak potrebujete tieto dáta spracovávať alternatívnym spôsobom.