Nápoveda

Administrácia zamestnancov Účtovnej firmy

Administrácia zamestnancov Účtovnej firmy

Každá účtovná spoločnosti si v Účto+ spravuje vlastných zamestnancov. Nemusíte si tak stále pýtať od vašich klientov, aby vám pridali alebo odstránili uživateľa z agendy.

Nastavenie zamestnancov nájdete na hlavnej obrazovke pri vizitke vašej spoločnosti.  

Priraďovanie agiend konkrétnym zamestnancom

Zamestnancov môžete pridávať ku konkrétnym agendám, ktoré má vaša spoločnosť k dispozícii, takže vaši zamestnanci uvidia iba agendy, ktoré ste im dali k dispozícii.

Nastavenie práv zamestnancov

Každému zamestnancovi môžete priradiť iba práva, ktoré potrebuje ku svojej práci. To znamená, že môžete určiť, či má zamestnanec prístup k určitým funkciám, dátam alebo dokumentom.