Nápoveda

QR kódy na faktúrach

QR kódy na faktúrach

QR kódy na faktúrach sa v Účto+ generujú podľa krajiny, do ktorej túto faktúru vystavujete. Platba QR kódom nieje jednotná pre všetky krajiny a niektoré nemajú QR kódy vôbec. Ak vystavujete faktúru do štátu, pre ktorý neexistuje špecifický QR kód, tak zobrazíme ten európsky, pretože ten podporuje väčšina bánk.

  • Na Slovensku máme niečo, čo sa volá Pay by Square a tento typ QR kódu ste už určite všetci videli a zrejme aj použili.
  • Česká republika používa svoju verziu QR kódu, ktorý je svojím princípom podobný tomu Európskemu.
  • Európska platobná rada (EPC) si adoptovala štandard rýchlej platby pomocou QR kódu, ktorý vytvorila Rakúska platobná agentúra. Tento štandard sa používa v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Fínsko alebo Belgicko.
  • Na rovnakom princípe je postavený aj Švajčiarsky a Lichtenštajnský platobný QR kód, avšak majú nadstavbu v podobe šeku s dodatočnými informáciami a iba v prípade ak máte “lokálny” bankový účet.
  • Sú ale aj iné možnosti rýchlej platby, napríklad v takom Chorvátsku používajú typ formát PDF17 a je s ním možné platiť iba v prípade ak majú obe strany chorvátske bankové účty.