Nápoveda

Predplatné

Predplatné

V Účto+ si vyberáte predplatné podľa funkcii, ktoré potrebujete a chcete používať. Predplatné pre každú spoločnosť si môžete vyskladať presne podľa vašich potrieb. Každá vytvorená spoločnosť získa po registrácii všetky balíky na vyskúšanie. Viac sa dozviete v Spoločnosť (Agenda)

Platené balíky

Základ

Základný balík je dostupný pre každého. Obsahuje základné funkcie, ktoré Účto+ ponúka. Ako napríklad fulltextové vyhľadávanie, ktoré Vám umožní hľadať vo všetkých Vašich dokumentoch, ďalej sem patrí zaznamenávanie všetkých zmien, ktoré boli vykonané na dokladoch (história), kôš alebo chatovú komunikáciu. Rozpoznávanie nahratých súborov pomocou OCR a mnoho ďalších maličkostí, ktoré Vám uľahčia každodennú prácu.

Zálohy

Tento balík Vám umožňuje sťahovať si offline zálohy vašej agendy aj s možnosťou jednoduchého offline prezerania agendy. Tento balík má k dispozícii každá registrovaná firma.

Vystavené faktúry

Vystavovanie faktúr je v Účto+ zadarmo. Tento balík získava, každý kto si zaregistruje spoločnosť na Účto+. Obsahuje jednoduché a prehľadné vystavovanie cenových ponúk, zálohových faktúr, daňových dokladov, vyúčtovacích faktúr alebo dodacích listov. Toto všetko poprepájané, aby ste už nikdy nezabudli vystaviť daňový doklad k prijatej platbe alebo nepoužili viac krát rovnaké číslo faktúry.

Adresár

Neobmedzený adresár v ktorom si môžete evidovať všetkých Vašich dodávateľov a odberateľov.

Export do účtovného softvéru

Tento balík Vám, alebo Vášmu účtovníkovi, umožní jednoducho exportovať agendu do Vášho účtovného SW alebo z účtovného SW do Účto+. Údaje z Účto+ môžete exportovať aj vo forme *.xlsx alebo zip v prípade ak potrebujete tieto dáta spracovávať alternatívnym spôsobom.

Faktúry+

Tento balík spája viaceré užitočné funkcie vhodné pri vytváraní faktúr. Ako napríklad:

 • Automatické faktúry
 • Možnosť pridávať obrázky k položkám
 • Odosielanie faktúr z vlastného SMTP
 • Textové šablóny pre odosielané emaily
Evidencia prijatých faktúr a bločkov

Prijaté faktúry alebo pokladničné doklady patria k bežným dokumentom každého podnikateľa, V Účto+ ich môžete jednoducho evidovať. Nahrávať ich môžete vo Vašom prehliadači alebo na to môžete použiť našu skenovaciu aplikáciu. Ak Vám chodia faktúry emailom môžete jednoducho preposielať emaily aj s prílohami na emailovú adresu ktorú Vám systém pridelil. Každý nahratý súbor spracovávame pomocou OCR, ktoré vyhodnocuje informácie na dokumente a následne Vám pri evidencii dáva nápovedy.

Správa financií

Evidencia úhrad a sledovanie cashflow je jedna z dôležitých úloh v podnikaní. Účto+ Vám umožňuje sledovať pohyby na Vašich účtoch či už cez priame prepojenie v Vašou bankou alebo pomocou XML exportov, ktoré Vám poskytuje Vaša banka. V Účto+ si viete následne párovať pohyby na účte s faktúrami alebo inými dokladmi ktoré ste si nahrali. Systém automatického párovania na rozpoznané doklady je samozrejmosťou k čomu patria aj prehľadné náhľady alebo napríklad chatová komunikácia ku konkrétnym pohybom či už v hotovosti alebo prevodmi.

Správa a archivácia zmlúv

S týmto balíkom budete mať vždy po ruke všetky Vaše zmluvy. Môžete jednoducho sledovať platnosť zmlúv alebo evidenciu platieb napríklad pre splátkové kalendáre.

Archív komunikácie s úradmi

Účto+ Vám umožňuje evidovať si komunikáciu s úradmi. Patria medzi ne dokumenty ktoré bežne posiela Váš účtovník napríklad na finančnú správu. Účto+ vie tieto súbory zobrazovať a spracovávať, vygeneruje Vám platobný príkaz alebo QR-kód pre jednoduchú platbu. Sledovanie úhrad týchto dokladov v Účto+ je samozrejmosť.

Zostavy

Umožnuje vytvárať pokročilé zostavy a reporty z dát uložených v Účto+.

Iné dokumenty

Balík obsahuje možnosť vytvárania súborov ako napríklad zápočty, odsúhlasenie pohľadávok, upomienky alebo príjemka/výdajka pre hotovosť.

Evidencia došlej pošty

Obsahuje funkcie na evidenciu došlej pošty z ktorej si neskôr viete vytvárať ďalšie dokumenty. Skvelé pre spoločnosti s virtuálnym sídlom, alebo väčšie spoločnosti kde je potrebné evidovať došlú poštu.

Objednávky

S týmto balíkom môžete priamo v Účto+ vystavovať objednávky či už pre Vašich dodávateľov alebo pre Vašich odberateľov.

Produktový katalóg

Produktový katalóg obsahuje databázu produktov s nákupnými cenami, parametrami, zoznamom dodávateľov. Produkty z katalógu je možné pridávať priamo do vystavených faktúr

Prémiová podpora

Balík zahŕňa:

 • Telefonický support pracovné dni od 9:00 - 18:00
 • Emailový support 24/7
 • Zahájenie riešenia problému podľa priority:
  • Nízka: 24h
  • Stredná: 12h
  • Vysoká: 4h
API

Balík API Vám umožní prepojiť Váš e-shopový systém s Účto+ alebo vystavovať faktúry priamo v Účto+ z Vašich interných systémov alebo iných aplikácii. Pomocou API viete čerpať Vaše údaje z Účto+ napríklad pre potreby vlastnej internej analýzy.

Kniha jázd

Kniha jázd Vám umožňuje jednoducho získať kontrolu na Vašou firemnou flotilou alebo služobnými cestami Vašich zamestnancov. Balík ponúka okrem evidencie jázd pre konkrétne firemné vozidlá aj možnosť vytvárania vyúčtovaní pracovných ciest jednoduchým a intuitívnym spôsobom spolu s nápovedou a automatickým rátaním vzdialenosti medzi zastávkami.

Priestor 1GB

Priestor v objeme 1GB pre Vaše nahrané dokumenty. Veľkosť priestoru zodpovedá približne 2000* kusom A4 naskenovaných do PDF.

Priestor 5GB

Priestor v objeme 5GB pre Vaše nahrané dokumenty. Veľkosť priestoru zodpovedá približne 10 000* kusom A4 naskenovaných do PDF.

Priestor 50GB

Priestor v objeme 1GB pre Vaše nahrané dokumenty. Veľkosť priestoru zodpovedá približne 100 000* kusom A4 naskenovaných do PDF.

Backupy+

Tento balík umožňuje nastaviť si automatické pravidelné zálohy na externé uložisko pripojené pomocou FTP.

Sub-užívatelia 5ks

S týmto balíkom môžete vo Vaše spoločnosti vytvoriť až 5 kusov sub-užívateľov ktorí môžu mať prístup na nahrávanie a evidenciu dokladov vo Vašej agende.

Sub-užívatelia 25ks

S týmto balíkom môžete vo Vaše spoločnosti vytvoriť 25 kusov sub-užívateľov ktorí môžu mať prístup na nahrávanie a evidenciu dokladov vo Vašej agende.

Sub-užívatelia 100ks

S týmto balíkom môžete vo Vaše spoločnosti vytvoriť až 100 kusov sub-užívateľov ktorí môžu mať prístup na nahrávanie a evidenciu dokladov vo Vašej agende.