Nápoveda

Nastavenie uživateľských práv

Nastavenie uživateľských práv

Účto+ ponúka komplexné nastavenie uživateľských práv, v ktorom môžete nastaviť práva prístupu pre jednotlivých užívateľov, alebo skupín užívateľov. Uživateľské práva sú rozdelené na dve skupiny. 

Práva podľa typu dokumentu

Prvou sú práva podľa typu dokumentu, ktoré umožňujú povoliť prístup užívateľom napríklad iba na zobrazenie, alebo vytváranie konkrétneho typu dokumentu, ale zároveň zamedzenie možnosti zmazania dokumentu prípadne zmenu nastavení.

Typy oprávnení, ktoré môžete upravovať sú: Vytváranie, Zobrazenie, Úprava, Mazanie, Nastavenia, Účtovníctvo

Neaktívne
Aktívne

Všeobecné práva

sú práva ako napríklad prístup do Koša, prípadne zobrazenie Hístórie, alebo prístup k nahratým súborom.

Užívateľské skupiny

Pre jednoduchšie nastavovanie uživateľských práv existujú v každej spoločnosti 4 základné uživateľské skupiny s prednastavenými právami (Spoločník, Zamestnanec, Účtovník, Iba na čítanie).

Skupiny si môžete upravovať alebo pridávať podľa vašich potrieb. Užívatelia priradení do týchto skupín získajú práva, ktoré sú nastavené pre uživateľskú skupinu.

Pre uživateľa vždy platí to najvyššie právo, ktoré má pridelené od skupiny. Napríklad ak má uživateľ dve skupiny a podľa jednej má prístup na zobrazenie faktúry a podľa druhej nemá, platí to vyššie z týchto práv.

Užívateľské práva

V prípade ak potrebujete zmeniť práva napríklad iba jednému uživateľovi, môžete nastaviť práva iba jednotlivo pre tohoto použivateľa. Uživateľ automaticky získava všetky práva, ktoré sú mu pridelené na základe skupiny, čo môžete vidieť aj malou ikonkou skupiny, ktoré sa nachádza vedľa indikátora.