Nápoveda

Vyťažovanie dokladov (OCR)

Vyťažovanie dokladov (OCR)

Doklady nahraté do Účto+ sa systém snaží automaticky rozpoznať a zaradiť do príslušných kategórii - ako napríklad pokladničné doklady alebo úradná komunikácia v prípade, ak tieto súbory vyhovujú schémam. Rovnako je napríklad posudzovaný aj import SEPA XML s bankovými pohybmi.

Obrázkové súbory

sú na pozadí rozpoznávané aj pomocou OCR (Optical Character Recognition) a systém sa v nich snaží nájsť potrebné údaje, aby vedel doklad buď automaticky zaradiť, alebo ponúknuť uživateľovi nápovedu, čo sa nachádza na doklade.
Vyťažené informácie sa dajú nájsť v detajle dokladu.

 


Následne pri editácii dokladu systém pod príslušnými položkami ponúka možnosť “Použiť” údaj ktorý bol vyťažený z dokladu. Tieto informácie je možné uživateľom upravovať v prípade, ak by neboli doklady vyťažené správne, alebo rozpoznané informácie by obsahovali preklep alebo chybu.