Nápoveda

Open API

Open API

Účto+  ponúka možnosť prepojenia na aj na externé systémy formou API. Týmto sp§sobom je možné pripojiť napríklad eshopové systémy, ktoré môžu priamo vystavovať faktrúy v Účto+ .

 

Dokumentáciu v štandarde OpenAPI k Účto+  API nájdete tu.

 

Prípadne môžete použiť existujúce balíky, ktoré ponúkame a spravujeme.

Ako získať API Klúč?

Prístupový kľúč k API si môžete vygenerovať vo Vašom konte. Nastavenia API klúčov nájdete v Nastavenia -> API Key. Kde môžete spravovať rôzne klúče pre Vaše prepojené služby.

Nový kľúč vygenerujete jednoducho kluknutím na tlačítko Pridať. Vyplníte napríklad popis alebo názov služby v ktorej to budete používať a následne Vám bude vygenerovaný API klúč.

 

Prostredia

  • Produkčné prostredie: https://moje.uctoplus.sk/api/v2/production.
  • Sandbox (Testovacie) prostredie: https://moje.uctoplus.sk/api/v2/sandbox.

Logy

Výstupy zo Sandbox prostredia sa nikde neuchovávajú správnosť Vašich nastavení a requestov si môžete overiť v nastaveniach API kľúčov kde nájdete aj report o requestoch rovnako aj posledný vykonaný request a jeho spracovanie.