Nápoveda

Open API

Open API

Účto+  ponúka možnosť prepojenia aj na externé systémy formou API. Týmto spôsobom je možné pripojiť napríklad eshopové systémy, ktoré môžu priamo vystavovať faktrúy v Účto+ .

Dokumentáciu v štandarde OpenAPI k Účto+  API nájdete tu.

Môžete ale použiť aj existujúce balíky, ktoré ponúkame a spravujeme.

Ako získať API Klúč?

Prístupový kľúč k API si môžete vygenerovať vo vašom konte. Nastavenia API klúčov nájdete v Nastavenia -> API Key. Kde môžete spravovať rôzne klúče pre vaše prepojené služby.

Nový kľúč vygenerujete jednoducho kluknutím na tlačítko Pridať. Vyplníte napríklad popis, alebo názov služby v ktorej ho budete používať a následne vám bude vygenerovaný API klúč.

Prostredia

  • Produkčné prostredie: https://api.moje.uctoplus.sk/production.
  • Sandbox (Testovacie) prostredie: https://api.moje.uctoplus.sk/sandbox.

Logy

Výstupy zo Sandbox prostredia sa nikde neuchovávajú. Správnosť vašich nastavení a requestov si môžete overiť v nastaveniach API kľúčov, kde nájdete aj report o requestoch, rovnako aj posledný vykonaný request a jeho spracovanie.