Release notes

1.14.11

Release 1.14.11

Opravy

V niektorých prípadoch nebolo možné otvoriť náhľad vystavenej faktúry.
#00815

V niektorých prípadoch nebolo možné otvoriť náhľad vystavenej faktúry.
#00815

Vzhľad faktúr bez DPH sa v niektorých prípadoch nepodarilo zobraziť.
UCTOPLUS-SK-1V9

Export pokladničných dokladov do POHODA v niektorých prípadoch skončil chybou.
UCTOPLUS-SK-1VH

... iné menšie opravy
UCTOPLUS-SK-1VB UCTOPLUS-SK-1RH UCTOPLUS-SK-1VD UCTOPLUS-SK-1VA