Nápoveda

Notifikácie (web/email)

Notifikácie (web/email)

Notifikácia sa dá nastaviť pre každý typ dokladu samostatne a pre každého užívateľa samostatne, vďaka čomu budete dostávať iba tie notifikácie, ktoré sú pre vás potrebné a ktoré vám urýchlia a zjednodušia vašu prácu.  

Zoznam dokladov pre ktoré je možné nastaviť si notifikácie:

  • Vystavené faktúry
  • Prijaté faktúry
  • Objednávky
  • Úradná komunikácia
  • Zmluvy
  • Vozidlá

Štandardne si môžete nastaviť notifikáciu o novom dokumente, ktorú dostanete jedenkrát v prípade existencie nového dokumentu v konkrétnej kategórii.  Napríklad informáciu o nezaplatených dokladoch v danej kategórii (kategória prijaté či vystavené faktúry, alebo bločky) a informáciu o nezaúčtovaných dokladoch v danej kategórii. 

Externý účtovníci pravdepodobne ocenia notifikáciu o nahratí nového dokumentu a nemusia prácne kontrolovať, alebo sa pýtať klienta, či už doklad nahral. 

V nastavení notifikácií si zvolíte spôsob doručenia notifikácie ako aj frekvenciu doručovania tak, ako to vyhovuje vašim potrebám.

Notifikácia chodí vždy o 04:00 ráno a sumarizuje udalosti za celé predchádzajúce obdobie a vy tak budete mať lepší prehľad o udalostiach vo firme.