Release notes

1.13.1

Release 1.13.1

Vylepšenia

Pri aktivovanom Passkey už systém nepýta dodatočnú 2-fa autentifikáciu
UCT-2948

Pri párovaní platby sa zobrazuje nápoveda o faktúre.
UCT-2950

Pod "+" v hornom menu bola pridaná možnosť vystavenia cenovej ponuky
UCT-2966

Opravy

Neplatcovia DPH mali možnosť vytvoriť Daňový doklad k prijatej platbe.
#00575 UCT-2976

Automatické faktúry sa nevygenerovali automaticky. Chyba bola odstránená a faktúry boi dogenerované dodatočne!
UCT-2977 UCT-2969 UCT-2973

Opravené kopírovanie záznamov vo vyúčtovaní pracovnej cesty
#00562 UCT-2960

Ľavé menu sa nezobrazovalo správne pri nájazde myšou
UCT-2965

Grafické chyby v dizajne.
UCT-2967

Password protected PDF súbory sa zasekli pri spracovávaní pomocou OCR. Systém síce teraz nespracuje PDF ale pri zobrazení ponúkne uživateľovi zadať heslo aby mohol PDF zobraziť priamo v prehliadači bez sťahovania.
UCT-2974

Niektoré firmy nemali možnosť zmeniť informácie o firme ako napríklad meno alebo DIČ.
#00576 UCT-2975

Existujúcim uživateľom nebola odosielaná notifikácie o novej priradenej spoločnosti.
UCT-2958

... ďalšie opravy
UCT-2968 UCT-2971 UCT-2972