Nápoveda

UBL (Universal Business Language)

UBL (Universal Business Language)

UBL je skratka pre Universal Business Language (Univerzálny biznisový jazyk). Bol vyvinutý, aby zjednotil štandard výmeny údajov medzi spoločnosťami a nahradil existujúce papierové výmeny dokladov. UBL je otvorený štandard, čo znamená, že na jeho používanie nie je potrebná žiadna licencia. 

UBL je založený na formáte XML a je možné v ňom zaznamenať až 91 rôznych dokladov. Z a do Účto+ v ňom môžete pridať napríklad faktúry, objednávky, dodacie listy, … 

Tento štandard, prípadne jeho verziu s úpravami (PEPPOL) prevzalo niekoľko štátov, v ktorých UBL slúži či už na potreby elektronickej fakturácie, alebo na výmenu dokumentov so štátom. (https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing)

Rozhodli sme sa preto nevymýšľať ďalšie nové spôsoby výmeny dokladov, ale prísť s niečím, čo je overené, vynikajúco zdokumentované a má to okolo seba veľkú komunitu, ktorá tento štandard už používa. Týmto spôsobom je možná výmena dát aj medzi Účto+ a inými účtovnými SW, ktoré napríklad nemajú vytvorený svoj štandard, prípadne by implementácia vlastného riešenia bola časovo, ale aj finančne náročná. 

Náš balíček na podporu rozšírenia na githube

Rozhodli sme sa tiež pomôcť komunite a na githube sme zverejnili knižnicu pre jazyk PHP, ktorá umožní komukoľvek jednoducho vygenerovať alebo prečítať UBL dokumenty. Veľmi radi pomôžeme a poradíme či už našim partnerom, ale aj našej konkurencii v implementácii tohto svetového štandardu, pretože veríme, že bude pre všetkých lepšie, keď budeme rozprávať jedným jazykom. 

https://github.com/uctoplus/ubl-wrapper