Nápoveda

Kôš a História

Kôš a História

História

Každý dokument, ktorý je vytvorený alebo nahratý do Účto+  má dostupnú históriu všetkých zmien, ktoré uživatelia vykonajú. V histórii sú viditelné časy a mená uživateľov, ktorí túto zmenu spravili. Pri zmenách vytvorených dokumentov je 90 dní k dispozícii aj historická verzia výsledného dokumentu.

 

Uživateľská aktivita

Každý uživateľ má k dispozícii aj svoju vlastnú históriu aktivity, kde sa uživateľ vie pozrieť, aké dokumenty zaúčtoval / zmenil / exportoval alebo nahral.

Kôš

Dokumenty, ktoré niektorý z uživateľov vymaže sa dostane do koša. Z koša je možné dokument obnoviť do 90 dní od ich vymazania, po 90-tich dňoch je k dispozícii už iba záznam s informáciou, že dokument bol vytvorený / nahratý, ale už bez súboru, ktorý bol k nemu nahratý.