Nápoveda

Balík: Kniha jázd

Balík: Kniha jázd

S týmto balíkom môžete v Účto+ spravovať váš vozový park. Pre vozidlá môžete evidovať základné parametre ako sú motorizácia, VIN, pridelený zamestnanec. 

Tento balík vám umožňuje vytvárať knihu jázd a viesť aj knihu tankovaní. Viac o tom ako funguje evidencia vozidiel nájdete v Evidencia vozového parku