Nápoveda

Ako si zmeniť číslovanie faktúr?

Ako si zmeniť číslovanie faktúr?

Ak prechádzate z iného softvéru na vystavovanie faktúr a chcete si zachovať rovnaký tvar čísla faktúry, môžete si upraviť existujúce prípadne pridať nový číselník na vystavené faktúry v Účto+ . Nastavenie nájdte v Nastavenia -> Vystavené faktúry -> Číselníky.

Tu si môžete vybrať typ dokladu a pre každý z nich si môžete vytvoriť ľubovolné číselníky.

Formát čísla

Pre vytvorenie formátu čísla faktúry použite nasledujúce znaky:
RRRR / YYYY - Aktuálny rok 4 čísla
RR / YY - Aktuálny rok 2 posledné číslice
MM - Aktuálny mesiac
C / N - Poradové číslo Faktúry, minimálny počet 3-krát

Príklad: FA-RRRRCCC vytvorí číslo faktúry v trave FA-2021001

Poznámka: Odporúčame používať maximálny počet znakov v čísle faktúry do 10 znakov.