Nápoveda

Zmluvy

Zmluvy

V Účto+  si môžete evidovať zmluvy či už ste odberateľom alebo dodávateľom služby. Môžete si takto evidovať platnosti zmlúv alebo si párovať mesašné platby aby ste mali vždy prehlad o tom čo je už zaplatené a čo ešte nie.

Ako všade na portáli aj tu môžete vyhľadávať a filtrovať podľa textu na zmluve alebo podľa zadaných vlastností, ktoré ste vypísali.

Vlastnosti

Dátum podpisu: Dátum kedy bola zmluva podpísaná.

Dátum platnosti od: Dátum od kedy je zmluva platná.

Dátum platnosti do: Dátum do kedy je zmluva platná.

Dátum účinnosti: Dátum kedy bola zmluva zverejnená. Táto možnosť je užitočná najmä pre spoločnosti ktoré majú povinnosť zverejňovať zmluvy, kedy zmluva nadobudne platnosť až v momente zverejnenia v registri zmlúv.