Nápoveda

Ako funguje kôš a história?

Ako funguje kôš a história?

História

Každý dokument ktorý je vytvorený alebo nahratý do Účto+  má dostupnú históriu všetkých zmien ktoré uživatelia vykonajú. V histórii sú viditelné časy a mená uživateľov ktorí túto zmenu spravili. Pri zmenách vytvorených dokumentov je 90 dní k dispozícii aj historická verzia výsledného dokumentu.

 

Uživateľská aktivita

Každý uživateľ má k dispozícii aj svoju vlastnú históriu aktivity kde sa uživateľ vie pozrieť aké dokumenty zaúčtoval / zmenil / exportoval alebo nahral.

Kôš

Dokumenty, ktoré niektorý z uživateľov vymaže sa dostane do koš. Z koša je možné dokument obnoviť do 90 dní od ich vymazania, po 90-tich dňoch je k dispozícii už iba záznam s informáciou že dokument bol vytvorený / nahratý ale už bez súboru ktorý boll k nemu nahratý.