Nápoveda

Ako funguje Chat-ová komunikácia?

Ako funguje Chat-ová komunikácia?

Každá spoločnosť, ktorá má viac ako 1 sub-uživateľa alebo účtovnú spoločnosť má k dispozícii chat medzi uživateľmi.

Chat je zviazaný vždy k špecifickému dokumentu či už vystavená, prijatá faktúra alebo pohyb na bankovom účte, pokladničný doklad, atď … Ku každému dokladu si môžu medzi sebou uživatelia dopisovať v reálnom čase ak sú on-line. V prípade ak je adresát chat-ovej správy off-line bude mu zaslaná emailová správa s tedajlom dokladu a textom správy. Na tento email sa dá odpovedať a systém automaticky túto odpoveď zaradí do chatu.

Môžete ho otvoriť tlačítkami v zozname alebo v náhľade.

V chatovom okne následne uvidíte komunikáciu ku konkrétnemu dokumentu.

Notifikácie

Ak nieste aktuálne prihlásení v Účto+  informáciu, že máte správu dostanete do emailu. Na tento email môžete odpovedať a Vaša odpoveď bude spracovaná ako chatová správa takže sa nemusíte zakaždým prihlasovať do Účto+  aby ste odpovedali na chat.

Ak ste prihlásaní tak sa Vám ukáže pri ikonke chatu informácia o počte neprečítaných správ.

Adresáti

Chatové správy sú adresované všekým uživateľom ktorí majú prístup k danému dokumentu. Ak ale potrebujete adresovať správu iba jednému alebo skupine uživateľov je možné tak spraviť použítím @ a následne meno uživateľa ( Systém dáva nápovedu )

Súkromné správy

Je tiež možné napísať súkromnú správu ktorú uvidia iba tí ktorí sú uvedení ako adresáti, pre túto možnosť je potrebné do textu napísať #private alebo @private